ביצוע מדידות עוצמת התאורה באמצעות ציוד מתקדם למשרדים, שטחי עבודה, תעשיה, מסחר וכל חלל מואר, המדידה מלווה בהנפקת דו”ח עם התייחסות לתקינה הרלוונטית.