מתאמים בפרוטוקול Modbus שמיועדים לחיבור מערכות מיזוג מסוג VRFVRV ומערכות מולטי לבית חכם ותוכנות ניהול מבנים.