אוטומציה ובקרה לגידולים חקלאיים

הקמת מערכות אוטומציה לשליטה בתאורה ובתנאים הסביבתיים בחלל הגידול.